Στο 'Kids' Corner' θα μπορείτε να απολαύσετε αξιόλογες δικές σας προσπάθειες στο μάθημα των Αγγλικών. Με την ελπίδα να παρακινήσει και τους υπόλοιπους να συμμετάσχετε, χαρείτε τις δημιουργίες των συμμαθητών σας, αλλά και τις δικές σας.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

The Thanksgiving Story

Eugenia Koueli, Fay Bouzounieraki, Marilena Koutsantonaki and Sophia Dolesidi are presenting you the story of Thanksgiving. Enjoy their creation! Good job, girls!Enjoy the flip book that some of your classmates created.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου