Στο 'Kids' Corner' θα μπορείτε να απολαύσετε αξιόλογες δικές σας προσπάθειες στο μάθημα των Αγγλικών. Με την ελπίδα να παρακινήσει και τους υπόλοιπους να συμμετάσχετε, χαρείτε τις δημιουργίες των συμμαθητών σας, αλλά και τις δικές σας.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

'MY IDEAL SCHOOL'

                                                                            My name is Mary and I attend the first class of
Junior High School. I am a bookish type of student and I always do my homework. I’m ace at all subjects but I mostly like Ancient Greek, Modern Language and History. Also, I want to get high marks at the end of the term.
Anyway, I don’t agree with the current school curriculum. I would rather start lessons at 10:00 and finish at 16:00. Except for the timetable, I would rather not attend school subjects which are not so useful and burden our already busy schedule. In addition, I would prefer a school fully equipped with a swimming pool, tennis courts, basketball and volleyball courts. 
I would also feel more comfortable in a «greener» school with lots of tall trees and flowers, so that I could sit under the shade of trees when the high temperatures become unbearable.
To sum up, I believe that in an ideal school, students feel more comfortable and eager to study in it.  After all, this is what schools should be like!
MARY KELAIDIS A1 (2016-17)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου